Det gode skattesystem


Vi kom tilfeldigvis over et tilsvar til vårt innlegg Boligsparing for ungdom virker ikke av Stig Flesland, redaktør av Skattebetaleren.

Innlegget er et godt eksempel på hva som er feil med skattedebatten i Norge.

En er ikke interessert i et godt og rettferdig skattesystem som gir insentiver som gir økonomisk vekst eller som støtter opp om gode samfunnsformål. En er interessert i skattemessige smutthull som sikrer sine støttegrupper lavest mulig skatt.

Gitt at vi uavhengig av hvor mange smutthull av denne typen vi har skal dra inn den samme skattemengden, så vil BSU føre til mer byråkrati, lavere økonomisk vekst og et høyere skattetrykk – og det uten at det tjener et eneste godt samfunnsformål. Derfor bør BSU-ordningen fjernes.

For å fjerne den første forvirringen først, vi rådgir alle til å spare i BSU, BSU gir en skattebesparelse samt gode bankvilkår. Så Flesland kan ikke angripe oss der, han angriper oss heller ikke på feil i metoden. I stedet for å argumentere med at BSU faktisk tjener et eller flere samfunnsmessige formål argumenterer han med hvor mange som sparer skatt på ordningen hvert år. Det kan nesten virke som han mener at det at noen sparer skatt er målet med ordningen og et samfunnsmessig gode. Det er det selvfølgelig ikke, det å spare skatt er et privatøkonomisk gode. Det kan være fint for den enkelte, men det offentlige trenger skatteinntektene til å betale for sin produksjon. Så om noen får skattereduksjon gjennom BSU så betyr det at andre skatter må holdes høyere istedet.

Om vi ønsker å få til et godt skattesystem, så må vi klare å se dette skillet. BSU blir ikke samfunnstjenlig uansett om det går utover de 50% mest ressurssvake eller de 10% mest ressurssvake. BSU er således ikke et godt virkemiddel for å oppnå de målene vi har satt oss for bolig- eller skattepolitikken. Vi har en rekke andre muligheter gjennom skattesystemet som hadde vært mye bedre for de unge, og for boligmarkedet om det er målet.

Diskusjonen omkring skattesystemet bør være en diskusjon om hvordan en får et godt og rettferdig skattesystem som gir insentiver som gir økonomisk vekst eller som støtter opp om gode samfunnsformål. I tillegg kan en diskutere skattenivå opp mot produksjon av samfunnsgoder.

PS!

Vi kan jo komme med en klargjøring i forhold til den utregningen Flesland har i kommentaren sin: Andelen unge som bruker ordningen helt eller delvis i løpet av de årene BSU-ordningen er tilgjengelig for dem vil sikkert være over 70%, tall fra TNS Gallup viser at 6/10 sparer i ordningen årlig.


Ett kommentar til “Det gode skattesystem”

 1. Høyres leder Erna Solberg, kommentar på e24:

  Skape mer, ikke skatte mer

  http://e24.no/kommentar/spaltister/solberg/article3806710.ece

  Her kan vi dra frem en kommentar vi skrev i 2007:

  http://www.oekonomi.no/2007/12/22/hvorfor-trenger-vi-skatt-nar-staten-har-mye-penger/

  Vi må bruke pengene staten allerede har smartere og på en mer effektiv måte. Det har han selvfølgelig helt rett i. Hver eneste dag må en må jobbe for at statens penger skal brukes smartere og mer effektivt, men det kan se ut som om han glemmer at dette skjer allerede i dag. Hvert eneste år blir offentlig forvaltning dyktigere og mer effektive. Om det offentlige i større grad enn i dag skal vinne kampen om arbeidskraften, så holder det ikke at offentlig forvaltning klarer å bli mer effektiv, effektiviteten i offentlig sektor må vokse raskere enn hva vi ser i det private næringslivet. Dette vil nok bli i hardeste laget uansett om en tror på Baumols sykdom eller ikke. Selv om en tror at privatisering av det offentlige tjenestetilbudet vil gi positive effekter, så skal det litt til for at en skal klare å få seg til å tro at dette vil utgjøre nok.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *