Boligprisene 2011


Nytt år og nye spådommer for boligprisen fremover.

Spådom: 1, 2, 3

Oekonomi.no kan selvfølgelig ikke være dårligere så her kommer vår spådom for boligprisene fremover.

Samtidig må vi påpeke at det ikke finnes noen god modell for å predikere boligprisene fremover og at det eksisterer stor usikkerhet på grunn av stadige sjokk både i etterspørselen og tilbudsiden i boligmarkedet.

Rente

Norge har hatt en lang periode med lave renter bak seg, og selv om Norges Bank har fått seg ny sjef så er det lite som tyder på en brå omlegging i rentepolitikken.

Etter innføringen av inflasjonsmålet har lave renter og sterk utvikling i boligprisene samvariert. I den siste tiden har de lange rentene begynt å stige noe, men de er fortsatt lave. Det samme gjelder nok for renteforventningene.

Om vi ser på rentehevningsperioden fra 2005 til 2008 så tok det lang tid før det syntes som om høyere renteforventninger tok tak og fikk betydning for boligprisene. Høyere rente vil likevel trekke i retning av lavere boligpriser.

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten er på vei oppover, men den er fortsatt lav. Fremover forventer vi at arbeidsledigheten vil ligge i et intervall hvor den ikke vil ha påvirkning på boligprisene verken i form av at den vil trekke oppover eller at arbeidsledigheten vil trekke boligprisene nedover.

Lønnsutvikling

Høyere arbeidsledighet vil føre til lavere lønnspress. Arbeidsmarkedet ser ut til å ha en mer heterogen utvikling fremover. Enkelte næringer begynner å komme seg, mens andre næringer fortsatt sliter og vil ha en svak lønnsutvikling. Lønnsutviklingen vil ikke være sterk nok til å gi boligprisene sikkelig driv, men høyere lønn vil fortsatt dra de nominelle boligprisene oppover. Vi nærmer oss ”all time high” for realprisene, og dette må etter hvert gi boligprisene motstand, men det ligger nok litt frem i tid.

Tilbudet av boliger

Befolkningsveksten og sentraliseringen i Norge er sterk. Nyboligbyggingen og lagrene av nyboliger er lav. Samtidig reflekterer den lave interessen for å bygge nye boliger utbyggernes forventning til profitt på å bygge boliger.

Byggekostnadene har økt, blant annet på grunn av endret regelverk. Dette gjør at en trenger en høyere etterspørsel og pris som utbygger for å sitte igjen med den samme profitten. I tillegg så har nye krav til omdisponering av loftareal redusert mulighetene for fremtidig fortetning. Samlet vil det lave tilbudet av nye boliger drive boligprisene oppover.

Forventning og usikkerhet

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til verdensøkonomien, men vi begynner å bli mer vant til det og frykten for at dette vil slå kraftig ut i norsk økonomi har klart avtatt.

Klart flere tror at boligprisene skal stige fremover. Dette vil være med på å dra boligprisene oppover.

Oppsummert

Høyere rente og historisk høye realboligpriser trekker boligprisen nedover. Disse effektene blir dominert av lav boligbygging og forventninger til boligprisvekst. Samlet tror vi at boligprisene vil stige mer enn lønnen de neste årene.

Prognose

2011 9%
2012 6%

,

8 kommentarer til “Boligprisene 2011”

  1. Bolig interesserer de fleste av oss, trolig fordi det er den dyreste og viktigste investeringen flertallet av oss foretar gjennom livet. Nettopp det gjør interessen for boligpriser i media så enorm, og ved hvert årsskifte oversvømmes vi av spådommer om hvor prisene skal ta veien kommende år.

    http://christervikebo.na24blogg.no/?p=3

  2. Dagens boligmarked trenger en sunn prisstigning. Det vil si en prisstigning lik økningen i forbrukernes kjøpekraft pluss standardøkningen på boligen, eller litt mer. De anslåtte åtte prosentene tror jeg de fleste vil tåle. Skrekkscenarioet er på mange måter ingen prisøkning. Manglende nybygging har allerede ført til at det er manko på boliger.

    http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4014936.ece

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *