Forfatter: Erlend Reigstad

 • Next meal

  «In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.» Peter Drucker (1909 – 2005)

 • Government

  The government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.  Ronald Reagan (1911 – 2004)

 • Eksperimentering i samfunnsvitenskap

  Et notorisk problem for økonomi og andre samfunnsvitenskaper er at det svært ofte er vanskelig å eksperimentere. Dersom man skal teste en medisin eller en hypotese om et fenomen i fysikk er det ofte mulig å replikere eksperimentet, for eksempel at man tester medisinen på et utvalg pasienter (temmelig dyrt) eller at man bygger en…

 • Gjedrem og priser på banktjenester

  Sentralbanksjef Svein Gjedrem er ute i avisene i dag og kritiserer gebyrfrihet i norske banker. Det er nå tegn på at bankene reduserer eller fjerner prisene på mange betalingstjenester. – Det er ikke til det beste for bankkundene. Fra pressemelding via DN Tanken bak er todelt, den ene biten er at kryssubsidiering er ineffisient (korrekt)…

 • Solvency

  The market can stay irrational longer than you can stay solvent. John Maynard Keynes (1883 – 1946), as quoted in The Politics of Public Fund Investing: How to Modify Wall Street to Fit Main Street (2006) by Ben Finkelstein Wikiquote.org 

 • Buying and selling

  When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators. P. J. O’Rourke (1947 – ) www.quotationspage.com 

 • Intergalaktisk handel

  Paul Krugman om intergalaktisk handel, er det dette man kaller «far-fetched»? (harr, harr…) http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/03/11/economics-the-final-frontier/ Direkte til paper: http://www.princeton.edu/~pkrugman/interstellar.pdf 

 • Konkurranseloven

  De fleste økonomer(*) er enige om at man trenger mekanismer for å styrke konkurransen og unngå monopolmakt i et kapitalistisk marked – Konkurransetilsynet. De fleste jurister(*) er enige om at det trengs en mulighet for å anke vedtak. (*) Dette gjelder selvsagt også de fleste andre fornuftige mennesker 😉 Regjeringen har nå et lovforslag om å gjøre det lettere for … vel … Regjeringen å…

 • Tax free

  For de av oss som ikke liker ubegrunnede vridninger i økonomien er det et par områder som virkelig blinker som fyrtårn. Subsidiert kraft for kraftkrevende industri og landbruksstøtte for å produsere tomater i Norge er noe jeg helt klart kunne klare meg uten. En annen vridning som de fleste av oss benytter så snart vi…

 • «In the long run we are all dead»

  The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again. John Maynard Keynes (1883 – 1946), A Tract…

 • 5000 i skattelette?

  Skatte- og avgiftspolitiske talsmann i Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, er ute i Dagens Næringsliv og foreslår «5000 kroner i skattelette til hver arbeidstager». At inndekningen på statsbudsjettet fullstendig mangler for så være. At han har misforstått hva som kan være prisdrivende likeså. Steinar Juel er ute i samme avis og beskriver hvordan skattepakker på 70-tallet ikke…

 • «The Nine most Terrifying Words in the English Language»

  The nine most terrifying words in the English language are, ‘I’m from the government and I’m here to help.’ Ronald Reagan (Takk til Thomas) www.quotationspage.com 

 • Ordbok økonomi

  Lenke til økonomiordbok / økonomisk ordliste: Vi har laget en ordliste / ordbok som er ment å gi hjelp til å forstå ord og begreper innen økonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi, finans, regnskap, revisjon osv. https://www.oekonomi.no/ordliste Vi takker professor Anders Dedekam jr. for at vi fikk lov til å bygge på hans ordbok i samfunnsøkonomi.

 • «Economic Forecasting»

  The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable. John Kenneth Galbraith (1908 – 2006) http://www.quotationspage.com/

 • Stjernø

  Prolog: Innstillingen til Stjernø-utvalget om høyere utdanning ble lagt frem i dag og det kan se ut som om nesten alle er like forbannet (med unntak av noen høyskoler som likevel hadde planer om å slå seg sammen for å bli universitet). Stjernø til siden, la oss se på hva som er dagens situasjon på…

 • «Four Most Expensive Words»

  The four most expensive words in the English language: ‘This time it’s different’ «Investment banks – Loss leaders«, The Economist, 1. november 2007

 • «Vil ha skattefri hjelp i huset»

  Aftenposten har i dag artikkelen «Vil ha skattefri hjelp i huset» Her står det at Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ønsker skattelette for hjemmebaserte tjenester. Saken er gammel, i en tidligere artikkel skriver samme avis at man må tjene rundt 1,2 millioner i året før det lønner seg med vaskehjelp. (Vet ikke om tallene stemmer, men…

 • Lønn

  Aftenposten viser til en tysk undersøkelse som sier at vi ikke bryr oss om lønn så lenge vi tjener bedre enn sidemannen. En sak er at dette er ganske gammelt nytt, men er det ikke slik at det i tillegg er temmelig rasjonell oppførsel?

 • Inntektene fra Pigou-skatter

  Skal inntektene fra Pigou-skatter (jf. «Noen innledende ord om skatt«) brukes på å finansiere det de skattlegger? I utgangspunktet – Nei. Jeg så en ganske massiv kritikk fra stort sett alle hold på TV i går om at miljøavgiftene som samles inn burde brukes på miljøtiltak, men dette er rett og slett ikke sant.

 • Noen innledende ord om skatt

  Det første man bør vite om «skatt» er at det er et begrep som omfatter to vidt forskjellige begrep. Den største gruppen skatter vi har er fiskalskatter, skatter som er innført for å gi staten inntekter. Den langt mindre gruppen (men som får mye oppmerksomhet) er Pigou-skatter, skatter som er opprettet for at prisen på…