Forfatter: Erlend Reigstad

 • Medikalisering

  Litt karikert kan man si at det knapt finnes friske mennesker, bare dårlig utredede pasienter. Professor Arnstein Mykletun i DN.  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2069396.ece

 • Ullsokkmoms

  Bedre kan det vel nesten ikke sies. Oekonomi.no støtter denne lederen 100 %. http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2053790.ece

 • Nobels fredspris 2010

  Nobels fredspris 2010 ble i dag tildelt Liu Xiaobo. Kina protesterer høylydt og mener Norge som nasjon er ansvarlig. Det snakkes om at tildelingen kan gi konsekvenser for det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Kina, det pågår for tiden forhandlinger om en frihandelsavtale som fort kan bli tyngre å få gjennom. Når det gjelder selve prisen […]

 • Expo 2010

  Better City, Better Life På et nylig besøk i Shanghai fikk jeg anledning til å besøke Expo 2010. Den gamle «Verdensutstillingen» har jo lang historie og det var på høy tid at det som nå har blitt verdens største eksportør fikk avholde arrangementet, faktisk som andre utviklingsland etter Sør-Korea.

 • Shanghai – tre år etter

  Undertegnede var nylig tilbake i Shanghai, tre år etter forrige besøk. Byen som nå teller opp mot 20 millioner innbyggere (avhengig av hvilken definisjon man legger til grunn) har kan hende vært den viktigste katalysatoren for Kinas eventyrlige vekst siden Deng Xiaoping så smått begynte å åpne økonomien for 30 år siden.

 • Fiskale fundamentalister

  The Economist skriver en god sak om statsgjeld. Hvor mye statsgjeld det er forsvarlig å ta opp er et tema som har vært mye opp i internasjonal økonomisk debatt, mens det naturlig nok har vært mindre aktuelt i et land som sitter på utenlandske aktiva (i.e. Oljefondet) og knapt har noen offentlig gjeld utover regninger […]

 • Studenter som ombestemmer seg

  Aftenposten hadde på fredag tittelen «Hver tredje student ombestemmer seg» som hovedoppslag i papirutgaven og følger opp i dag. Problemstillingen er helt reell, men jeg har en korreksjon som mange har glemt. Kjetil Storesletten (UiO) er en av de som kommer med påstanden at det er «gratis å studere», men dette er først og fremst […]

 • Nytt utseende på Oekonomi.no

  Vi har fått nytt utseende på Oekonomi.no, nå er det K2-temaet som gjelder. Det blir noen små endringer på utseendet fremover, men ingenting revolusjonerende.

 • Parkering

  Bergens Tidende har over en periode skrevet om parkering ved Haukeland Sykehus. Det er lett å ha sympati med folk som må ut med tusenlapper for å kunne besøke terminalt syke pasienter, men dette er et villspor for å diskutere hvilket prisnivå parkeringen bør ligge på – eller i alle fall ikke et argument for […]

 • En opplagt sak

  Det er nyhetssommer. Da pleier nettavisene stort sett å skrive av hverandres saker, men av og til må de lage en sak for skams skyld. En enkel sak da er å ringe noen stortingspolitikere som gjerne vil ha navnet sitt i media i agurktiden og spørre dem om noe som ikke er en nyhet, for […]

 • Tegneserier om økonomi

  Økonomi, nå også i form av tegneserier: http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/ Det ser bra ut ut i fra dette utdraget: http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/#excerpts

 • Sykelønn

  Sykelønnsdebatten pågår for fullt. Dette er et tungt og komplekst tema der det er lett å trå feil, men noe bør det være mulig å si, også på oekonomi.no. Først og fremst må vi skille mellom to fundamentalt forskjellige problemstillinger: korttidsfraværet og langtidsfraværet. La oss si at 16 dager er en hensiktsmessig grense mellom disse, […]

 • No yes-men

  «I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs.» Samuel Goldwyn (1882 – 1974)

 • «The Book of Odds»

  Freakonomics-blogen tipser om et nytt nettsted som presenterer sannsynlighetene for at ting skal skje og sammenstiller disse, The Book of Odds. Artikkelen med tipset gir også beskrivelse av tilgang til å logge på betaversjonen, i kommentarfeltet er folk raskt ute med å kommentere svakheter og andre diskusjoner. http://freakonomics.bookofodds.com/

 • Far Eastern Economic Review

  The Economist rapporterer at Far Eastern Economic Review (FEER) skal legges ned, dette er trist. Jeg hadde gode stunder med bladet på biblioteket da jeg studerte og faktisk hendte det at det dukket opp nyttige tekster for utredningen jeg skrev. Economist-artikkelen gir gode forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk, reklamemarkedet i Asia var […]

 • Veiprising

  Temaet veiprising kommer i blant opp i samfunnsdebatten, men oftest på en polarisert og lite konstruktiv måte. I de fleste tilfeller er problemet manglende forståelse av negative eksternaliteter, man ser bare at prisen for den enkelte øker, ikke at den blir riktig. Politikere av alle farger og valører er nok den fremste eksponenten for et […]

 • Litt statistikk fra Oekonomi.no

  En ikke-økonomisk post for en gangs skyld, her kommer litt statistikk over leserne på Oekonomi.no og hvor de kommer fra (i dobbel forstand). Tallene gjelder ikke ordlisten på Oekonomi.no/ordliste. Takk til Google for en glimrende tjeneste (Analytics) – denne anbefales på det sterkeste innen WordPress-rammeverket vi bruker. Vi får vel dessuten gjøre oppmerksom på at […]

 • Samfunnsøkonomiens tilstand

  Mye har blitt sagt i det siste om økonomenes hegemoni, langt i fra alt er helt rettferdig. Slik jeg ser det beskrev the Economist saken ganske greit i nummeret den 18. juli, i en leder og to artikler om henholdsvis makroøkonomi og finansiell økonomi. La oss se bort i fra de som kommer med den […]

 • Ukens ikke-sak

  Stein Erik Hagen skal flytte ut av Norge på grunn av formuesskatten men så skal han visst ikke flytte likevel. Ser ikke akkurat ut til at økonomiredaksjonene til norske medier er underbemannet i de rolige sommermånedene…

 • Om å gi sparken

  Den klassiske forskjellen mellom økonomisk «høyre» (ØH) og «venstre» (ØV) er hva man synes om regulering av arbeidsmarkedet. ØV vil ha regulering for å beskytte arbeiderne og ØH vil at markedet skal ordne dette selv. I et perfekt marked er det liten tvil om at ØH har rett, uten monopolmakt og transaksjonskostnader men med perfekt […]

 • Rentesetting i bankene

  Nå når renten er oppe på et normalt nivå (som likevel oppfattes som høyt) er en del begynt å murre om at det er blitt dyrt. I det siste har bankene økt boliglånsrentene mer enn Norges Bank har økt styringsrenten, med begrunnelsen at finansieringen deres er blitt dyrere. Resultatet lar ikke vente på seg, bankene […]

 • EXTRA, EXTRA – READ ALL ABOUT IT!!!

  Tema som ikke kommer på oekonomi.no med det første: Stein Erik Hagens sparetips + hva samtlige som kan krype og gå mener om dette Alt om «finansfiffens siste turbo-fest» Hva Bjørn-Erik Øye tror om utviklingen i eiendomsmarkedet At en britisk boligselger slenger med en Ferrari på kjøpet for å få solgt boligen sin

 • Bulding a bridge

  «Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.» Nikita Khrushchev (1894 – 1971)

 • When to buy

  «The only time to buy these is on a day with no ‘y’ in it.» Warren Buffett (1930 – )

 • Next meal

  «In all recorded history there has not been one economist who has had to worry about where the next meal would come from.» Peter Drucker (1909 – 2005)

 • Government

  The government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.  Ronald Reagan (1911 – 2004)

 • Eksperimentering i samfunnsvitenskap

  Et notorisk problem for økonomi og andre samfunnsvitenskaper er at det svært ofte er vanskelig å eksperimentere. Dersom man skal teste en medisin eller en hypotese om et fenomen i fysikk er det ofte mulig å replikere eksperimentet, for eksempel at man tester medisinen på et utvalg pasienter (temmelig dyrt) eller at man bygger en […]

 • Gjedrem og priser på banktjenester

  Sentralbanksjef Svein Gjedrem er ute i avisene i dag og kritiserer gebyrfrihet i norske banker. Det er nå tegn på at bankene reduserer eller fjerner prisene på mange betalingstjenester. – Det er ikke til det beste for bankkundene. Fra pressemelding via DN Tanken bak er todelt, den ene biten er at kryssubsidiering er ineffisient (korrekt) […]

 • Solvency

  The market can stay irrational longer than you can stay solvent. John Maynard Keynes (1883 – 1946), as quoted in The Politics of Public Fund Investing: How to Modify Wall Street to Fit Main Street (2006) by Ben Finkelstein Wikiquote.org 

 • Buying and selling

  When buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators. P. J. O’Rourke (1947 – ) www.quotationspage.com