Stikkord: Adam Smith

  • En usynlig hånd

    “…hvert individ arbeider nødvendigvis for å gjøre nasjonalinntekten så stor som mulig. Nå har han i alminnelighet verken til hensikt å fremme samfunnets interesse eller kunnskap om hvor mye han fremmer den. Når han gir sin støtte til innenlandsk fremfor utenlandsk virksomhet, har han bare sin egen sikkerhet i tankene, og ved den virksomheten slik…

  • Labour

    “Labour was the first price, the original purchase – money that was paid for all things. It was not by gold or by silver, but by labour, that all wealth of the world was originally purchased.” Adam Smith, samfunnsøkonomiens far, 1723-1790 http://www.brainyquote.com/