En usynlig hånd


“…hvert individ arbeider nødvendigvis for å gjøre nasjonalinntekten så stor som mulig. Nå har han i alminnelighet verken til hensikt å fremme samfunnets interesse eller kunnskap om hvor mye han fremmer den. Når han gir sin støtte til innenlandsk fremfor utenlandsk virksomhet, har han bare sin egen sikkerhet i tankene, og ved den virksomheten slik at det den produserer, får størst mulig verdi, er hans hensikt bare egen vinning, og han blir i dette, som i mange andre tilfeller, ledet av en usynlig hånd til å fremme et mål som ikke var noen del av hans hensikt. Heller ikke er det alltid til ulempe for samfunnet at det ikke var noen del av den. Ved å forfølge sin egeninteresse fremmer han ofte samfunnsinteressen mer effektivt enn når han virkelig har til hensikt å fremme den.»

Adam Smith (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations s.456

Usynlig hånd


Ett kommentar til “En usynlig hånd”

  1. ADAM SMITHs LOV OM EGENINTERESSE

    Produsentene i en markedsøkonomi vil i egeninteresse justere sin produksjon slik at den er i overensstemmelse med konsumentenes ønsker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *