Kategori: Sitater

 • Lav rente i andre land

  I etterkant av rentemøtet 27.10.2010 så besøkte Svein Gjedrem Dagsnytt 18 og Hege Holm. På spørsmålet om hvorfor en velger å holde renta på samme nivå, 2%, så svarte Gjedrem: Det er flere grunner Det ene er at prisstigningen er svært lav for tiden. Det er det ene. Det andre er at renten i andre…

 • In love with an investment

  “ Newer fall in love with any investment, you will lose your shirt.» Professor D. Scribner

 • Hvordan unngå tapte tiår?

  Felles pengepolitikk og fravær av felles finanspolitikk kan bidra til at europeiske land ikke vil kopiere Japans tapte tiår. “Makroøkonomi dreier seg om så uendelig mye mer enn størrelsen på offentlig utgifter, hvilken multiplikator utgiftene har, korte nominelle renter og faren for likviditetsfeller.» “Moderne, såkalt «mikrofundert» makroøkonomi dreier seg om nøkternt og enkelt å skape…

 • Summers’ Law

  “THERE ARE IDIOTS. Look around» slik startet Lawrence Summers, en av Obama økonomiske rådgivere en av sine artikler hvor han argument for at vi som økonomer må være forsiktige med å ta forutsetningen om full rasjonalitet.

 • Kapitalismen

  “Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone.» John Maynard Keynes

 • Styringsoptimisme

  “Vi kan ikke som på 1970-tallet la renten være lav over lang tid i et forsøk på å oppnå varig høyere produksjon. Da får vi store svigninger og høy inflasjon.» Svein Gjedrem kommer med en advarsel i sin årstale om ikke å gjenta feilen fra 1970-tallet om å tro at pengepolitikken kan tillegges mål utover…

 • Forsnakkelse

  “Vi har jo et klart mål om å holde renten lav og stabil.» Svein Gjedrem forsnakker seg under pressekonferansen etter rentemøtet 3. februar 2010. Lenke til pressekonferansen.

 • «Fear the Boom and Bust» a Hayek vs. Keynes Rap Anthem

  “The ideas of economist and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men that believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slave of some defunct economist.» J.M. Keynes,…

 • Krig

  “Economically considered, war and revolution are always bad business.» Ludwig von Mises (1881-1973), en av de mest betydningsfulle økonomene i den østerrikske skolen sammen med Friedrich A. Hayek.

 • When the tide goes out

  “You only find out who is swimming naked when the tide goes out.» Investor Warren Buffett, New Your Times «Unethical and illegal behavior does not cause the crises, they become revealed because of the crises.» Avinash Persaud

 • The next crises

  “The next crises will come as long as something happens that make people assume that the world has become a safer place.» Avinash Persaud, main speaker FiBE conferanse 7. Jan 2010

 • Paul Anthony Samuelson

  “Funeral by funeral, theory advances.» Sitat av nobelprisvinner i økonomi (1970), Paul Anthony Samuelson døde 13.desember 2009, 94 år gammel. Samuelson var professor ved Massachusetts Institute of Technology fra 1940. Samuelson gjorde en betydelig innsats i utviklingen av en matematisk teori for statiske og dynamiske analyser. Tilhørte den nyklassiske skolen. dn.no e24.no

 • Being decived

  “The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists.» Joan V. Robinson, britisk økonomi, 1903-1983

 • Proletariatet

  «Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til litt etter litt å frata borgerskapet all kapital, til å sentralisere alle produksjonsmidler i statens hender, dvs. når proletariatet er organisert som herskende klasse, og til hurtigst mulig å øke produktivkreftene.» Karl Marx og Friedrich Engels (1948) Det kommunistiske manifest s. 54, opprinnelig tittel Manifest der kommunistischen Partei.

 • No yes-men

  «I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs.» Samuel Goldwyn (1882 – 1974)

 • Penger og fattigdom

  “Money is better than poverty, if only for financial reasons.” Woody Allen (født 1965), amerikansk forfatter, skuespiller og filmregissør.

 • En usynlig hånd

  “…hvert individ arbeider nødvendigvis for å gjøre nasjonalinntekten så stor som mulig. Nå har han i alminnelighet verken til hensikt å fremme samfunnets interesse eller kunnskap om hvor mye han fremmer den. Når han gir sin støtte til innenlandsk fremfor utenlandsk virksomhet, har han bare sin egen sikkerhet i tankene, og ved den virksomheten slik…

 • The three most terrifying words

  The three most terrifying words in the English language Macroeconomists agree that… Yoram Bauman om den finansielle krisen

 • Impersonal economists

  “Economists are not interested in people, they are very impersonal. I cannot imagine having a bosom friend who is an economist.» Proffesor Robert Skidelsky (1939-), Keynes-biograf i intervju med Financial Times 29 august 2009

 • Globalisering

  «We are suffering just now from a bad attack of economic pessimism. It is common to hear people say that the epoch of enormous economic progress which characterised the nineteenth century is over.»…. «I believe that this is a wildly mistaken interpretation of what is happening to us. We are suffering, not from the rheumatics of…

 • The Bubble

  “Economists pointed at the housing and financial bubble so often and so many times, that when it burst it came as a surprise.” Professor Victor D. Norman, NFB conferanse Bergen, August 28th 2009

 • «I made a mistake»

  «I made a mistake in presuming that the self-interests of organizations, specifically banks and others, were such as that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms» Former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan i en høring i U.S. Congress New York times lenke

 • Inflasjonsmål

  «Man får håpe de fleste land vil bruke sunn fornuft og ikke innfører inflasjonsmål. Min medfølelse går til de stakkars innbyggerne i de landene som likevel har gjort det.» Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi i 2001, uttalte seg kritisk til inflasjonsmålet som system i en kronikk i Aftenposten 20.09.2008 Stiglitz’ begrunnelse er at mye av…

 • Skattlegging

  “Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own.» Milton Friedman (July 31, 1912 – November 16, 2006), Nobelprisvinner i økonomi En av lederne for Chicago-skolen innen økonomi. Sitatet handler egentlig om at staten bør være forsiktig med skattlegging.

 • Dumb regulations

  «Dumb regulations opens for dumb solutions.» Proffesor Colin Lizieri at University of Reading. Sagt i en debatt under The European Real Estate Society Conferance 2009. Lizieri ble presentert som «The bear of real estate» etter sigende å ha forutsett 7 av de siste 2 krisene i boligmarkedet.Denne pessimisten hadde nå altså et relativt positivt syn…

 • Børsoppgang

  «Det er litt russiske prosenter» Jon Nicholaisen direktør i Norges bank, om at Oslo Børs er opp ca. 60% siden bunnen i november 2008. Sagt i forbindelse med rentemøtet og fremleggingen av Pengepolitisk rapport 2/09. Lenke til pressekonferansen her.

 • Microeconomists and Macroeconomists

  Microeconomists are people that are wrong about specific things, and macroeconomists are people that are wrong about things in general.

 • Kommunisme

  “Communism works only in Heaven, where they don’t need it, and in Hell, where they’ve already got it.» Ronald Reagan (1911-2004), amerikansk president (1981-1989)

 • One-handed economist!

  “Give me a one-handed economist! All my economists say, ‘on the one hand ……. on the other’.» Harry S. Truman (1884-1972), amerikansk president (1945-1953)

 • Inflasjon

  “Inflation is the one form of taxation that can be imposed without legislation.» Milton Friedman (1912-2006), Nobelprisvinner i økonomi 1976