In love with an investment

“ Newer fall in love with any investment, you will lose your shirt.»

Professor D. Scribner

Setningen ble opprinnelig uttalt i forbindelse med eiendomsinvesteringer, men oppsummer godt det viktigste forholdsregelen ved enhver investering. Om du forelsker deg i en investering stirrer en seg gjerne blind på det positive ved investeringen, mens en glemmer det negative og risikoen.

Antallet personer som har mistet skjorta på grunn av slike forelskelser er utellbart. En investors, bedriftseiers eller bedrifteiers viktigste egenskap sies gjerne å være at en klarer å gi slipp på investeringer en har jobbet lenge med.

Tags:

Leave a Reply