Kategori: Investeringer

 • In love with an investment

  “ Newer fall in love with any investment, you will lose your shirt.» Professor D. Scribner

 • Det viktige klimaspørsmålet

  Aksepterer vi at utslippet av klimagasser er for stort og må reduseres, blir det neste spørsmålet: “Hvor dårlig tid har vi?» For å få til en vellykket reduksjon av klimagasser, er vi helt avhengig av å benytte de ressursene vi er villige til å benytte på klimagassreduksjon mest mulig effektivt. I en verden med fattigdom…

 • Ikke bare strømkrise

  Vi har ikke bare en strømkrise i Norge, vi har også en boligkrise, i januar steg boligprisene med 3,4 prosent og prisstigningen ser ut til å fortsette også i februar. Likevel er politikerne langt mer opptatt av stigningen i strømprisene, og er villige til å bruke flere titals milliarder for og bøte på problemet, selv…

 • When to buy

  «The only time to buy these is on a day with no ‘y’ in it.» Warren Buffett (1930 – )

 • Solvency

  The market can stay irrational longer than you can stay solvent. John Maynard Keynes (1883 – 1946), as quoted in The Politics of Public Fund Investing: How to Modify Wall Street to Fit Main Street (2006) by Ben Finkelstein Wikiquote.org