Impersonal economists


“Economists are not interested in people, they are very impersonal. I cannot imagine having a bosom friend who is an economist.»

Proffesor Robert Skidelsky (1939-), Keynes-biograf i intervju med Financial Times 29 august 2009

I intervjuet sier han at han mener at Keynes var fantastisk til å skrive om økonomi, den beste vi noen gang har hatt. Noen mennesker sier at han var en bedre skribent enn tenker.

“Wrong. He used a rhetorical logic, à la Aristotle»

For å illustrere sitt poeng, sammenlingner Skidelsky Keyns skrivingen med skrivingen til David Ricardo og Thomas Malthus, to tidlige 19. århundres engelske vitenskapsmenn innen politisk økonomi. (Ricardo og Malthus nevnes ofte blant fedrene til moderne økonomisk tenkning.)

“Richardo liked to avert his eyes from the temporary to contemplate the long-term equilibrium that is evolving; Malthus focused on temporary disturbances which could have huge costs. Keynes agreed.»

“The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy a task … if they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again.»


Ett kommentar til “Impersonal economists”

  1. […] Om det viser seg at jeg tar feil, slik vi gjerne gjør, da kan Keynes glede seg over at økonomene har lært seg å roe vannet. Publisert av Are Oust den 8. desember, 2009 i Aktuell kommentar, Arbeidsmarkedsøkonomi, […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *