Rentemøte

Det er ikke ofte økonomer sier «hva var det jeg sa». Ganske enkelt fordi vi stort sett tar feil, fordi vi vet at vi like gjerne kunne fått feil, løsningen vår kan fortsatt bli feil eller vi vet at vi lett kan ta feil neste gang. Likevel kan det noen ganger være nyttig å dra frem gamle analyser hvor en har prøvd å se langt fram i tid, da disse ikke er tåkelagt av det siste makroøkonomiske nøkkeltallet, og bruke denne til å si noe om nåtiden.

I desember i fjor skrev jeg om finanskrisen, jeg skrev at myndighetene burde tillate en arbeidsledighet på mellom 120.000 og 140.000. I dag er det 67.425 registerte ledige, arbeidsledigheten vil nok fortsette å stige og sysselsetningen har falt mer enn arbeidsledigheten har steget. Ut i fra fleksibiliteten i den norske arbeidsstyrken og det sikkerhetsnettet vi faktisk har for arbeidsledige i Norge tyder mye på at myndighetene tok for hardt i med sin motkonjunkturpolitikk. Verre blir det om vi ser på konsumtallene og boligprisene, det blir hevdet at Norges Bank står ovenfor et umulig valg. Motkonjunkturtiltakene har virket så bra at skjermet sektor ikke har måttet ta sin del av støyten, da blir det verre for konkurranseutsatt sektor.

En for sterk bruk av finansielle virkemidler rettet mot skjermet sektor, har gjort konkurranseutsatt sektor mer sårbar samtidig som det har økt behovet for en renteoppgang. En retter ikke opp en tidligere feil ved å gjøre en ny, derfor bør Norges Bank sette opp renten i neste uke, men jeg vil ikke sette pengene mine på at de vil gjøre nettopp det.

PS! Om det viser seg at jeg tar feil, slik vi gjerne gjør, da kan Keynes glede seg over at økonomene har lært seg å roe vannet.

Tags: , , ,

14 Responses to “Rentemøte”

 1. Are Oust sier:

  Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad

  Trekker regjeringen ut stimulansen for tidlig kan plutselig verktøykassen være tom, mener visesentralbanksjefen

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3411944.ece

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1797807.ece

  Tidligere kommentar:

  http://www.oekonomi.no/2009/09/23/nennsom-hand/

 2. Are Oust sier:

  Seniorøkonom Kyrre Aamdal mener sentralbanksjef Svein Gjedrem likegodt kan vente til februar med å heve renten:

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1799158.ece

 3. Are Oust sier:

  Makroøkonomi Shakeb Syed i Handelsbanken mener Norges Bank står foran et vanskelig valg:

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3416104.ece

 4. Are Oust sier:

  Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen ønsker seg høyere rente:

  http://e24.no/makro-og-politikk/rente/article3420936.ece

 5. Are Oust sier:

  Erik Bruce

  Derfor blir det ikke renteøkning onsdag

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3420864.ece

 6. Are Oust sier:

  Espen Henriksen, Fakta og fiksjon

  Kronikk i DN fra i sommer hvor Henriksen diskuterer utviklingen i amrikanernes formue sett i forhold til konsum og BNP:

  http://www.oekonomi.uio.no/div/debatt/espen/dn20090717_henriksen.pdf

 7. […] Norges Bank foretok i dag sin andre renteheving på rad, slik at styringsrenten nå er på 1,75%. Samtidig gir Norges Bank klart uttrykk for at de fortsatt holder seg til strategien fra sist pengepolitiske rapport. I tråd med denne strategien ble det gjort en vurdering på om rentehevingen burde komme på dette møtet eller på møtet i februar. Når endringen kom allerede nå skal det skje mye for at renten skal endres også i februar. Om det kommer en strategiendring så høres det ut som om den vil komme i forbindelse med neste pengepolitiske rapport. Vi kan kanskje håpe på at dagens signaler og signalene fra sist møte tyder på en noe mer proaktiv sentralbank. […]

 8. Are Oust sier:

  Ved inngangen til desember var det 69.900 som var melt som helt ledige hos NAV.

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1803971.ece

 9. Are Oust sier:

  Sjefsøkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork tror ikke på Gjedrems renteplan og venter færre rentehevninger:

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3427957.ece

 10. Are Oust sier:

  Overraskende lav arbeidsledighet

  Arbeidsledigheten sank til 3,4 prosent i desember.

  http://e24.no/makro-og-politikk/overraskende-lav-arbeidsledighet/20027315

Leave a Reply