«Fear the Boom and Bust» a Hayek vs. Keynes Rap Anthem


“The ideas of economist and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men that believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slave of some defunct economist.»

J.M. Keynes, The General Theory

“The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. «

F.A. Hayek, The Fatal Conceit

For å sitere en bedre økonom enn meg;

“Alternativet til keynesiansk mumbo-jumbo jalla-økonomi er ikke Hayek og laizzes faire.»

Likevel var denne rapen så artig at jeg bare må legge ut denne lenken.


2 kommentarer til “«Fear the Boom and Bust» a Hayek vs. Keynes Rap Anthem”

  1. Francisco Marroquin University i Guatemala har lagt ut de komplette intervjuene med den østerrikske økonomen og filosofen Friedrich Hayek, gjennomført av Armen Alchian etter tildelingen av Nobelprisen i økonomi i 1974. Intervjuene, som gjøres av blant andre Alchian og nobelprisvinneren James Buchanan, er søkbare og dekker et bredt spekter av Hayeks tekning rundt markeder, liberalisme og demokrati

    http://hayek.ufm.edu/index.php/Main_Page

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *