Stikkord: normal rente

  • Tid for normal rente

    Jeg har stjålet overskriften som professor Kai Leitemo brukte i sin kronikk i Dagens Næringsliv 27. oktober. Han oppsummerer lærdommen for pengepolitikken de siste årene i to nye hovedprinsipp: ”Normal rente” i normale tider og ”Robust kontroll” for å avverge skrekksenarioer. Leitemo mener at det er plass til denne tilpasningen innenfor dagens inflasjonsmål. ”Normal rente”…

  • Mer veier betyr at industrien må dø

    Overskriften er hentet fra professor Steinar Strøms kommentar i e24. Strøms hovedpoeng er at veibygging vil kreve ressurser, også i form av arbeidskraft. Det er heller ikke slik at vi bare kan få utenlandske firmaer til å bygge og vedlikeholde veier i Norge. For det første er det krav om at statlige prosjekter skal legges ut…

  • Stabile renter

    “Det er viktigere å hindre bobler ved å holde renten stabil, enn å treffe på inflasjonsmålet til enhver tid.” Kai Leitemo professor ved Handelsøyskolen BI, sitatet er hentet fra hans gjestekommentar i Finansavisen 21.juni 2008