Tid for normal rente

Jeg har stjålet overskriften som professor Kai Leitemo brukte i sin kronikk i Dagens Næringsliv 27. oktober. Han oppsummerer lærdommen for pengepolitikken de siste årene i to nye hovedprinsipp: ”Normal rente” i normale tider og ”Robust kontroll” for å avverge skrekksenarioer. Leitemo mener at det er plass til denne tilpasningen innenfor dagens inflasjonsmål.

”Normal rente” en normal rentesone mellom 8 og 2 prosent, i perioder med høy ressursutnyttelse og høy økonomisk vekst bør renten likevel ikke settes under 3 prosent.

”Robust kontroll” i tilfeller hvor en ønsker å motvirke skrekksenarioer, som økonomisk depresjon, skal Sentralbanken sette renten hurtig ned til spesielt lavt nivå.

Gjedrems setning under sitt etter hvert kjente foredrag i regi av Centre for Monetary Economics (CME) ved Handelshøyskolen BI, onsdag 30. september 2009, kan tolkes i den samme retningen som Kai Leitemo.

«…, men vi bør nok ha et nokså langt tidsperspektiv for når inflasjonsmålet skal nås, slik at eventuelle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid , blir søkt tatt hensyn til.» 

Lenke til Gjedrems foredrag.

Kai Leitemo har vært en tilhenger av mer stabile renter en stund i Finansavisen 21. juni 2008 skrev han:

“Det er viktigere å hindre bobler ved å holde renten stabil, enn å treffe på inflasjonsmålet til enhver tid.”

Normalrente i normaltider har vært en av mine kjephester i lang tid:

…certainly for Trondheim

Inflasjonsmålet

Inflasjonsmål

Renten må ikke overlesses med arbeidsoppgaver

Etter den søte kløe….

Vanskelige rentesetting 2

Tags: , ,

4 Responses to “Tid for normal rente”

 1. Are Oust sier:

  Mange nordmenn har for lave renteforventinger. En av tre mener at normalt retenivå bør ligge under 4 prosent:

  http://www.dn.no/privatokonomi/article1769710.ece

 2. Are Oust sier:

  Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad prøver igjen å minne om at vi nå ikke har en normalrente og at det at vi nå har en lavere rente enn normalrenten betyr at vi også må belage oss på at vi kan få perioder med en svært høy rente:

  – Må regne med boligrente på 9 %

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1866108.ece

 3. Are Oust sier:

  – Regn med boligrente på ni prosent

  Folk med boliglån må regne med at renta i perioder kan ligge 3 prosentpoeng over normalen – rundt 9 prosent hvis prognosene holder stikk.

  http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7551656

Leave a Reply