Stikkord: renten

  • Boligprisene og renten

    “Økt rente betyr ingen ting på sikt.” Harald Magnus Andreassen, i intervju med Finansavisen 15.august 2008. Kommentaren omhandlet rentens påvirkning på boligprisene. Andreassens uttalelse er nok satt noe på spissen, men han har nok rett i at det er andre forhold som har langt større innvirkning på boligprisene på lang sikt. 22. desember 2007 kom…