Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformue


Boligmarkedet i Norge ligner hyttemarkedet på sydhavsøya når Robinson og Fredag går bananas på billig kokos.

india2.jpg

År 0: Robinson og Fredag bygger seg hytter og ettersom de fortsatt må spise, så låner de nøtter av Svein. Renten på dette tidspunktet er høy. (La oss for enkelhets skyld si at den er på 100 nøtter for Fredag og 200 for Robinson) Grunnen til at Robinson må betale mer i rente en Fredag er at han bygger en større og finere hytte, som det tar lengre tid å bygge. I stedet for å ha bygget hytten så kunne Fredag ha sanket 400 nøtter og Robinson 800 nøtter. Fredags hytte er altså verdt 500 nøtter og Robinsons hytte er verdt 1000.

Som en forenkling så lar vi Robinson og Fredag jobbe som gale, slik at de klarer å betale ned all gjelden de har til Svein. Fredag jobber like hardt som Robinson og skaffer seg derfor et lager på 500 nøtter. Om en synes at denne enorme arbeidskapasiteten er vanskelig å slå seg til ro med, kan en si at det tar flere år før vi når år 1. En kan også argumentere med at det er gode tider, enkelt å finne nøtter – det er jo dette som gjør at renten er høy.

År 1: Robinson og Fredag bestemmer seg for at de ønsker å bytte hytte. Robinsons hytte var størst og lå best til (og hadde kostet mest å bygge), og den betalte Fredag 1000 kokosnøtter for. Fredags hytte var mindre, så Robinson fikk den for 500 nøtter. Fredag hadde vært flink til å sanke nøtter og kunne betale mellomlegget.

År 2: Året etterpå ombestemte de seg. De ville begge bytte tilbake til sine gamle hytter. I mellomtiden hadde øybanksjef Svein, som drev med utlån av kokosnøtter, fått det for seg at han måtte sette ned renten. De to hyttebyggerne ble da enige om at hyttene nå var verdt flere nøtter. Det var jo tross alt billigere å finansiere kjøpet, med tilsvarende lavere månedelige kostnader. Fredags nye hytte kostet nå 1500 nøtter, mens Fredags gamle hytte kostet 750 nøtter. Robinson hadde tatt vare på de 500 nøttene han hadde fått i forbindelse med det første byttet, men måtte likevel gå til Svein for å låne de siste 250 nøttene.

Fredag følte seg nå rikere. Han hadde nå 750 nøtter på lager i tillegg til sin gamle hytte. Han begynte å spise litt mer og strakk seg litt lengre i køya før han måtte ut og sanke nøtter. Men lageret var jo uansett større enn før.

Robinson hadde 250 nøtter i gjeld, men hytten hans var nå verdt 1500, så også han var rikere enn før. Robinson visste at han en dag måtte sanke noen flere nøtter for å gjøre opp gjelden med rente. Men ettersom hytta var mer verd ba han Svein om et ekstra lån på 50 nøtter, slik at han kunne spise som naboen uten å måtte stå opp tidligere. Sikkerheten Robinson hadde gjennom hytta var god, så Svein lånte gjerne ut litt mer.

År 3: Ett år gikk, og de ville bytte igjen! (Rastløse typer) Renten var like lav, og de to ble enige om at markedet var som i fjor. Fredag måtte altså betale 750 nøtter i mellomlegg for å få Robinsons 1500-nøtters-hytte. Vel, Fredag hadde spist litt av lageret og hadde derfor ikke nøtter på rede hånd. Han måtte derfor låne 50 nøtter i Sveins bank. Robinson var happy. Han fikk 750 nøtter. Etter å ha betalt ned hyttelånet på 250 pluss 10 nøtter i rente samt ekstralånet på 50 pluss 2 i rente, satt Robinson igjen med 438 nøtter.

De to hyttene er 50 prosent mer verd enn for to år siden, tilsvarende 750 nøtter. De hadde 500 nøtter på lager for to år siden (Fredags), nå har de Robinsons 438 fratrukket Fredags gjeld til Svein på 50, netto 388. Men begge hadde blitt rikere på papiret, ved disse heldige handlingene.

År 4: Robinson ønsker seg igjen en større hytte, han er jo tross alt en rik mann. Men heller enn å bytte med Fredag så velger han denne gangen å bygge en ny, han har jo tross alt gjort det en gang før. Selv om han har et lager med nøtter så velger han igjen å lånefinansiere hele byggingen. (Han kan jo ha investert alle nøttene på børsen eller noe.) Han er like dyktig til å bygge som tidligere og det er fortsatt like enkelt å sanke nøtter. Dette medfører at han også denne gangen må låne 800 nøtter. Men denne gangen er renten lav slik at det kun kommer et tillegg på 100 nøtter i rente. Robinsons nye hytte koster altså bare 900 nøtter å bygge, selv om den er like fin som Fredags som kostet 1000 nøtter å bygge og som ble verdsatt til 1500 nøtter i år 3.

Svein er fornøyd, ettersom grunnen til at til at han hadde senket renten i første omgang var at han ønsket å få opp aktiviteten. Men Fredag oppdager at de har et problem, så lenge han er villig til å betale mer en 900 for Robinsons hytte så vil de fort få alt for mange hytter. Fredag forteller dette til Svein som løser dette med å sette opp renten igjen.

Alle er nå enige om at hyttene er verdt 1000 nøtter.

                     Eiendeler    Gjeld
Robinson          1500       512
Fredag              1000        52

Det er vanskelig å si at Robinson handlet feil, han sparte jo 600 nøtter i forhold til å bytte med Fredag. Men likevel har han nå et høyt lån til høye renter og egentlig mer Hytte en han trenger. Fredag er misfornøyd siden hytta hans har falt 500 nøtter i verdi. Og tilslutt er også Svein misfornøyd ettersom han sitter igjen med en gjeldstynget befolkning.

Da sitter vi igjen med rekke problemer:

1. Hva gjør den ekstra hytta med prisene og hva skal de bruke den til?
(Enkelte ville nok hevde at overskuddet av hytter burde føre til en ytterligere lavere hyttepris.)

2. Hvorfor stiger hytteprisene når rentene er lave og det er lett å finne nøtter?
(Grunnen til at Svein setter ned renten er jo at det ikke skal bli dyrere å bygge hytte selv om det er vanskelig å finne nøtter. Når det er lett å finne nøtter og rentene er lave så blir det bare rot.)

3. Var virkelig Robinson og Fredag rikere i år 2 og 3 enn det de var i år 1 eller var de bare blitt litt fetere mens hyttene hadde den samme kvaliteten som tidligere?

4. Hvilken pris vil Robinson og Fredag sette på hyttene sine neste gang Svein bestemmer seg for å sette ned renten?
Oppsummering

                               Eiendeler    Gjeld     Hytte                  Rente

År 0:   Robinson          1000          0       Stor hytte           Høy rente

            Fredag             500          0       Liten hytte

År 1:   Robinson          500          0        Liten hytte         Høy rente
            Fredag             1000          0        Stor hytte

År 2:   Robinson         1500       300       Stor hytte           Lav rente
            Fredag            1500           0       Liten hytte

År 3:   Robinson          1188           0       Liten hytte           Lav rente
            Fredag            1500         50       Stor hytte

År 4:  Robinson          1500        512       Stor og liten hytte      Lav rente
           Fredag             1000         52        Stor hytte                   Høy rente

Inspirert (samt en del avskrift) av kronikk av H.M. Andreassen DN 10. mars 2006. Det ligger ute en atrikkel på First.no av H.M. Andreassen som er ganske lik den som opprinnelig sto i DN: Robinson, Fredag, Svein og hytterikdommen.


2 kommentarer til “Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformue”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *