Boligprisene


I mediene skrives det stadig om utviklingen i og ekspertenes forventninger til boligprisene fremover. Spennende, men en bør ikke legge for stor vekt på ekspertenes spådommer i forhold til hvilke valg en selv tar i boligmarkedet og heller vurdere sin egen situasjon.

fasade_nord1.jpg

Å spå utviklingen i boligprisene er vanskelig, kanskje spesielt i perioder uten noen klar trend. I tillegg så er boligmarkedet et særs heterogent marked. Vi kan ha forskjellig prisutvikling forskjellige steder i landet, og for forskjellige typer av bolig. Hver enkelt bolig kan også ha avvikende prisutvikling, for eksempel på grunn av uoppdagede feil eller fordi en er heldig og finner en kjøper som er villig til å betale mye for akkurat din bolig.

Vi har ingen allment akseptert modell for hvordan boligprisene beveger seg på kort sikt, det har resultert i en stor mengde forskjellige metoder for å prøve å prøve å predikere boligprisene på, og overraskende store sprik i ekspertenes anslag. En av grunnene til at disse sprikene er så store er at en gjerne gir sine anslag i år-til-år prisendringer. Altså, en sammenligner gjennomsnittsprisene i 2007 med gjennomsnittsprisene i 2008. Ettersom prisene gikk ned i andre halvår av 2007 så visste en at prisene måtte gå opp i 2008 for at år-til-år prisstigningen skulle gå i null. Det blir litt som å tippe sluttresultatet når en allerede kjenner resultatet ved pause. Det andre momentet som gjør de store sprikene i anslagene overraskende er at boligprisene historisk har vært uten brå skift og har beveget seg med avdempede former.

Når ekspertenes anslag for gjennomsnittsutviklingen i boligprisene likevel varierer så mye som de gjør så bør dette fortelle oss at boligprisutviklingen fremover ikke er noe opplagt tilfelle. For privatpersoner er det prisutviklingen på en enkeltbolig som er det mest interessante. Da må en legge til usikkerheten for geografisk lokalisering, type bolig samt enkeltegenskaper ved boligen når en skal anslå fremtidig prisutvikling. Dette vil gjøre det ytterligere vanskelig.

Om en planlegger å kjøpe bolig er det derfor viktigere å se på hvordan det passer for en selv å kjøpe bolig og hvilken bolig det passer å kjøpe enn å bekymre seg for utviklingen i boligprisen fremover.

(Les også artikkel Leie eller eie bolig?)


Ett kommentar til “Boligprisene”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *