«En bedrift mangler folk, ikke et land»


“Storstilt arbeidsinnvandring er fornuftig bare dersom det bidrar til å gjøre landet bedre å bo i på lang sikt for de som bor her i dag, ikke som en nødventil for en feilslått stabiliseringspolitikk.”

Harald Magnus Andreassen, sitatet er hentet fra hans nettblogg:Mangler landet folk? og ble lagt ut 23. april 2007.


Andreassen legger vekt på at arbeidsinnvandring kan berike det norske samfunnet, men de økonomiske fordelene er nok ikke så store. Det at en er åpen for arbeidsinnvandring kan også sies å ha en verdi ved at det øker enkeltpersoners frihet, men det er ingen grunn til at Norge skal prøve å lokke grupper uten spesiell kompetanse til å komme. De etablerte og dagens bedrifteiere kan nok tjene på det, men Norge som land og befolkningen som helhet blir nok heller en taper.

Heller ikke landet hvor arbeidsinnvandrerne kommer fra vil få det bedre. Om vi i stedet for å legge ned arbeidsplasser i Norge importerer arbeidstakere, hindrer vi disse arbeidsplassene i å bli flyttet til utlandet. Vi må regne med at også utenlandske arbeidere har større nytte av å jobbe hjemme i nærheten av familie og venner. I stedet for å importere mennesker til Norge, bør alså disse arbeidsplassene flyttes til utlandet. Dette vil være til det beste for både for utlandet og Norge.


Ett kommentar til “«En bedrift mangler folk, ikke et land»”

  1. […] Overskriften er hentet fra professor Steinar Strøms kommentar i e24. Strøms hovedpoeng er at veibygging vil kreve ressurser, også i form av arbeidskraft. Det er heller ikke slik at vi bare kan få utlandske firmaer til å bygge og vedlikeholde veier i Norge. For det første er det krav om at statlige prosjekter skal legges ut på anbud. For det andre som kommer også utlandske firmaer til å gjøre innkjøp i Norge, om vi skulle nekte dem dette da ville det blitt dyrt da. Ren arbeidskraftsimport ville heller ikke hjelpe stort. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *