Stikkord: Harald Magnus Andreassen

 • «En bedrift mangler folk, ikke et land»

  “Storstilt arbeidsinnvandring er fornuftig bare dersom det bidrar til å gjøre landet bedre å bo i på lang sikt for de som bor her i dag, ikke som en nødventil for en feilslått stabiliseringspolitikk.” Harald Magnus Andreassen, sitatet er hentet fra hans nettblogg:Mangler landet folk? og ble lagt ut 23. april 2007.

 • Boligprisene og renten

  “Økt rente betyr ingen ting på sikt.” Harald Magnus Andreassen, i intervju med Finansavisen 15.august 2008. Kommentaren omhandlet rentens påvirkning på boligprisene. Andreassens uttalelse er nok satt noe på spissen, men han har nok rett i at det er andre forhold som har langt større innvirkning på boligprisene på lang sikt. 22. desember 2007 kom…

 • Handlingsregelen

  “Handlingsregelen er ingen regel på hvor mye gass man gir, men heller en indikator på hvor flinke vi er til å spare.” Harald Magnus Andreassen til Finansavisen 21. april 2008 Les også vår kommentar om Petroleumspengebruken i Norge som utdyper dette synspunktet.

 • Lavere rente

  Lavere rente er som å gi forbrukeren mer tau som han kan henge seg i. Harald Magnus Andreassen i kronikk i Finansavisen 9. februar 2008. Kommentar til Fed’s rentesetting og en fri oversettelse av det opprinnelige sitatet som sto i Financial Times.