Regel for velstandsvekst


I sin kommentar ”Regel for velstandsvekst”, DN 22.april, skriver Espen Henriksen at det finnes to hovedargumenter for Handlingsregelen:

1. Nivåargumentet

Om vi bruker mer enn realavkastningen vil fondet bli brukt opp, slik at fremtidige generasjoner ikke får nytte av den pengegaven oljen er.

2. Vekstargumentet

For aggressiv bruk av oljepenger vil skade vekstraten i økonomien, ved at nødvendige reformer og prioriteringer ikke vil bli gjennomført.

Av argumentene for Handlingsregelen er Vekstargumentet klart viktigst, da velferdsbetydningen av lavere økonomisk vekst langt vil overgå betydningen av fremtidig bruk av realavkastingen.

Tidligere relaterte artikler:

Petroleumspengebruken i Norge

Mer veier betyr at industrien må dø

“Litt til”

Hollandsk syke

Norsk syke

Offentlig pengebruk


6 kommentarer til “Regel for velstandsvekst”

 1. Jeg syns det er nokså trist at økonomisk politikk i politikk og media stort sett er blitt redusert til et spørsmål om hvor mye penger vi kan bruke *nå* uten at det går galt.

  En ting er faren for hollands syke, og faren for at politisk «proritering» er redusert til en øvelse i påplussing. Men sett at man fritt kunne brukt hvor mye penger som helst i dag uten at man fikk en rentesmell. Ville det da vært fornuftig å kjøre statsfinansene på dunken?

  Sparer egentlig staten så mye, når man tar hensyn til de forpliktelsene vi påføres oss selv på pensjonsoområdet, eller eldrebølgens konsekvens for helse, pleie- og omsorg? Nasjonalbudsjettets betraktninger tyder vel ikke på det. Men det vil selvsagt ingen snakke om.

 2. Takk for kommentar!

  Vi har historien om Stillehavsøya Nauru. Nauru er et av verdens minste land både når det gjelder areal 21 km2 og innbyggertall 14.019.

  Landet var så «heldig» at de hadde et stort lager av fosfater, kaldt Guano, som ga landet enorme inntekter.På toppen, vi snakker om så sent som på 90-tallet var landet regnet for å være verdens nest rikeste med blandt annet en nasjonalformue på ca. 600.000 kroner på innbygger. Det er mer enn hva Norge har i oljefondet.

  Men fosfatkilden gikk tom, og landet ligger i dag nede på 141. plass i BNp per innbygger og er avhengige av u-hjelp. 90% av innbyggerneer arbeidsløse, befolkningen er regnet for å være verdens feteste, er mye plaget av diabetes og levealderen er nede i 62 år. Alt dette grunnet horibel sløsing med penger.

  Nå er Norge mye mindere avhengig av oljeinntekter enn hva Nauru var av forfatinntekter. Det meste av den norske formuen ligger i humankapital, og vi vil derfor få store inntekter uavhengig av oljen.

  Spørsmålet du stiller om hvor mye vi faktisk sparer er likevel et betumelig et. Det er begrenset hvor store kostnader den arbeidene befolknigen er i stand til å bære. Jeg føler meg i alle fall ikke trygg på at staten sparer nok og passer derfor på å spare til min egen pensjon.

  Ellers så har vi en tidligere kommentar som ddet kan være vært å lese:

  http://www.oekonomi.no/2008/06/18/oljemillionene/

  Mer om Nauru:

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html

 3. Er vi blitt lurt?

  Den amerikanske økonomen Michael Hudson vil ha oss til å bygge landet heller enn å investere oljepengene i utenlandske verdipapirer.

  På det nordamerikanske kontinentet har man faktisk prøvd ut hypotesen om hva som er lurest å gjøre; investere oljepenger i å bygge landet eller i verdipapirer andre steder. I 1976 ble to oljefond stiftet, «Alaska Permanent Fund» og «Alberta Heritage Fund». Provinsinntekter fra olje- og gassutvinning ble kanalisert inn i disse fondene.

  http://e24.no/kommentarer/spaltister/er-vi-blitt-lurt/20028210

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *