Renteeffekten

Boligmarkedet er i fortsatt godt driv og det blir mer og mer sannsynlig at overskriften i avisene 2. september blir «All time high i boligmarkedet» Frykten for høy arbeidsledighet holder på å sive ut av markedet og renteeffekten er påvei tilbake for fult. Så hvor mye av renteeffekten gjenstår? Vi kan få et hint fra grafen nedenfor, vi ser at renteeffektenprice-rent forholdet i Trondheim var større under siste rentebunn enn det den er nå. Om renten får stå som den viktigste effekten i boligmarkedet, så ligger alt til for ytterligere boligprisoppgang.

boligpriser-eie-og-leie.JPG

Eie- og leiepriser for Trondheim 1985 til juli 2009, kilde NEF og egen undersøkelse.

Spørsmålet til Norges Bank blir om boligmarkedet kan regnes som en god instrumentvariabel for temperaturen i norsk økonomi og fremtidig temperatur i norsk økonomi. Om så er tilfellet er det kanskje på tide at Norges Bank endrer sin argumentasjon. De bør si: Norge er en liten åpen økonomi som importerer renten sin fra utlandet. Det er derfor umulig for Norges Bank å sette en styringsrente som er mer enn 1 til 1,5% høyere enn verdens viktigste rentesettere. Ut i fra norske forhold skulle vi gjerne sett at vi kunne satt renten høyere, men vi har satt den så høyt som vi føler at det internasjonale rentemarkedet tillater.

Tags: , , , ,

15 Responses to “Renteeffekten”

 1. Are Oust sier:

  Artikkel i DN hvor Harald Mangnus Andreassen uttaler seg om renteeffekten på boligprisene:

  http://www.dn.no/privatokonomi/article1681051.ece

 2. Are Oust sier:

  Øystein Sjølie sin kommentar om Gjedrem og boligboblen for e24:

  http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/sjolie/article3203194.ece

 3. Are Oust sier:

  Norges bank kan ikke overse boligprisene, kommentar av Olav Chen på e24:

  http://e24.no/kommentar/spaltister/chen/article3203306.ece

 4. Are Oust sier:

  Rekordlav boligrente og rekordhøye boligpriser kan gi ny kraftig bakrus:

  http://www.dn.no/eiendom/article1718178.ece

 5. Are Oust sier:

  Flere år før rentene demper boligmarkedet:

  http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1720872.ece

  Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen til DN.

 6. Are Oust sier:

  Gjedrem: -Rentene kan bli svært høye:

  http://www.dn.no/privatokonomi/article1721087.ece

  Klipp fra DNtv:

  http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1720991.ece

  Kommentaren kom på at kun 9,2 prosent av utlånene til husholdningene er i renter.

  Gjedrem:

  Høy rente 7-8 prosent
  normalrente 5-6 prosent (2,5% inflasjon + 2,5% økonomisk vekst + påslag)
  Lav rente 1,25 prosent+ påslag (Negativ realrente, inflasjon ca 2,5%)

  Matematikken her vil bli vanskelig for Gjedremen

  Greit, vi trenger ikke å tro at inflasjonen i gjennomsitt skal være på 2,5%. Gjedrem kan si at han har bommet og godta, at vi kommer til å få en periode med inflasjon på under 2,5%, men det er ikke det han gjør.

  Spørsmålet blir da om det er økonomisk vekst på 2,5% i gjennomsnitt vi ikke skal tro på.

  Rentens viktigste oppgave er fortsatt som pris på avveiingen mellom forbruk og investering og som en avveing mellom hvilke type investeringer som skal gjennomføres.

  I en klassisk mål middelanalyse har vi her 4 mål og bare et virkemiddel. (inflasjon, valutakurs, sysselsetning og investeringer) Det er en umulig oppgave.

  http://www.oekonomi.no/2009/03/02/renten-ma-ikke-overlesses-med-arbeidsoppgaver/

  http://www.oekonomi.no/2009/03/28/robinson-fredag-og-renteforventningene/

 7. Are Oust sier:

  Som ventet nådde boligprisene all time high i august:

  http://www.dn.no/eiendom/article1733294.ece

 8. Are Oust sier:

  NHOs sjefsøkonom Tor Steig mener at Gjedrem må glemme boligprisene av hensyn til industrien:

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3259559.ece

 9. Are Oust sier:

  Sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret:

  Gjedrem klarer ikke å holde boligprisene i sjakk.

  Senneset begrunner dette med at byggingen av nye boliger i Norge er for lav:

  http://www.dn.no/eiendom/article1740143.ece

 10. Are Oust sier:

  Undersøkelse om normenns renteforventninger:

  Undersøkelsen viser at 31 prosent tror den gjennomsnittlige boliglånsrenta vil ligge på 4-5 prosent de neste fem til ti årene. Ytterligere 34 prosent tror den vil ligge på 5-6 prosent. 14 prosent mener den vil stige enda ett hakk, til 6-7 prosent, mens bare to av hundre antar den vil passere 7 prosent.

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3281365.ece

 11. Are Oust sier:

  Denne gangen vil sentralbankene gjøre mer for å forhindre daningen av bobler i aktivamarkedet.

  http://e24.no/makro-og-politikk/article3339532.ece

 12. […] lave renter og sterk utvikling i boligprisene samvariert, men gjennom siste halvannet år er mye av prispåvirkningen fra lave renter allerede tatt ut. Renteforventningene har likevel blitt presset noe lavere den siste måneden, noe […]

 13. […] utvikling i boligprisene samvariert, men gjennom siste halvannet år er mye av <a href=”http://www.oekonomi.no/2009/08/04/renteeffekten/&#8221; target=”_blank”>prispåvirkningen fra lave renter</a> allerede tatt ut. […]

Leave a Reply