Forfatter: Are Oust

 • Verre enn boligboble!

  En tidligere verson av denne teksten har vært lagt ut tidligere, men legger den ut igjen i forbindelse med at den er Gjestekommentar i Dagens Næringsliv 9. april 2010. To av kjempene i økonomi-Norge, Sentralbanksjef Svein Gjedrem og Finanstilsynes Bjørn Skogstad Aamo har begge vært ute med pekefingeren og advart mot en boligboble. De advarer ut i…

 • Relax the assumption

  I begin with the assumption that economists have their uses. I know many of you will disagree with this, but as economists themselves say, ‘we can relax the assumption later’.

 • Kapitalismen

  “Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone.» John Maynard Keynes

 • Pengepolitikk og Ricardiansk ekvivalens?

  Dn.no skriver: ”Selv om sentralbanksjef Svein Gjedrem inviterer til kjøpefest, holder nordmenn hardt på lommeboken.” Grunnen til dette utsagnet er tall fra SSB som viser at forbruket falt også i februar. Norges Bank har et problem, de ønsker å stimulere økonomien ved hjelp av renten samtidig som de ønsker å holde renteforventningene oppe slik at…

 • Offentlig pengebruk

  Årets budsjettprosess har startet, og vi ser tydelige tegn på at flere av politikerne i regjeringspartiene sliter med å få gjennomslag for alle sine ønsker til pengebruk. Etter flere år hvor det har vært rikelig med midler tvinger handlingsregelen nå regjeringspartiene til å prioritere. Sikkert ubehagelig for politikerne, men helt nødvendig. Selv om Norge har…

 • Ikke bare strømkrise

  Vi har ikke bare en strømkrise i Norge, vi har også en boligkrise, i januar steg boligprisene med 3,4 prosent og prisstigningen ser ut til å fortsette også i februar. Likevel er politikerne langt mer opptatt av stigningen i strømprisene, og er villige til å bruke flere titals milliarder for og bøte på problemet, selv…

 • Styringsoptimisme

  “Vi kan ikke som på 1970-tallet la renten være lav over lang tid i et forsøk på å oppnå varig høyere produksjon. Da får vi store svigninger og høy inflasjon.» Svein Gjedrem kommer med en advarsel i sin årstale om ikke å gjenta feilen fra 1970-tallet om å tro at pengepolitikken kan tillegges mål utover…

 • Gjedrems «Håndbok» i keynesiansk politikk

  Når etterspørselen svikter: 1. Sett renten ned 2. Når renten nærmer seg null, øk offentlige utgifter eller reduser skatter – men dette må ikke påvirke de langsiktige prioriteringene Når konjunkturene snur: 3. Reduser offentlig utgifter eller øk skatter 4. Sett renten opp mot normalt nivå

 • Konjunkturpolitikk

  “Offentlig økonomisk politikk må ikke innrettes på å «stimulere» etterspørsel eller på andre måter forsøke å lure og manipulere folk.» Sitatet er tatt fra innledningen til Espen Henriksens kommentar i DN 5. februar. Lenke til kommentaren. Espen Henriksens poeng er at vi ikke må bruke den økonomiske nedgangskonjunkturen som en unnskyldning for å sette grunnleggende økonomiske prinsipper…

 • Forsnakkelse

  “Vi har jo et klart mål om å holde renten lav og stabil.» Svein Gjedrem forsnakker seg under pressekonferansen etter rentemøtet 3. februar 2010. Lenke til pressekonferansen.

 • «Fear the Boom and Bust» a Hayek vs. Keynes Rap Anthem

  “The ideas of economist and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men that believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slave of some defunct economist.» J.M. Keynes,…

 • Grasp of the obvious!

  What does it take to be a good economist? An unshakeable grasp of the obvious!

 • Krig

  “Economically considered, war and revolution are always bad business.» Ludwig von Mises (1881-1973), en av de mest betydningsfulle økonomene i den østerrikske skolen sammen med Friedrich A. Hayek.

 • When the tide goes out

  “You only find out who is swimming naked when the tide goes out.» Investor Warren Buffett, New Your Times «Unethical and illegal behavior does not cause the crises, they become revealed because of the crises.» Avinash Persaud

 • Islands gjeld

  “There is no good reason for it. I have read his reasons for it, and it is just populism, populism of the worst kind.» «The Icelandic president has failed and failed miserably.» Prof. Rögnvaldur Hannesson, FiBE konferansen 7.jan 2010, om den islandske presidenten Olafur Ragnar Grimsson sin beslutning om å ikke sende spørsmålet om Island…

 • The next crises

  “The next crises will come as long as something happens that make people assume that the world has become a safer place.» Avinash Persaud, main speaker FiBE conferanse 7. Jan 2010

 • Rentemøte 16. desember

  Norges Bank foretok i dag sin andre renteheving på rad, slik at styringsrenten nå er på 1,75%. Samtidig gir Norges Bank klart uttrykk for at de fortsatt holder seg til strategien fra sist pengepolitiske rapport. I tråd med denne strategien ble det gjort en vurdering på om rentehevingen burde komme på dette møtet eller på…

 • Paul Anthony Samuelson

  “Funeral by funeral, theory advances.» Sitat av nobelprisvinner i økonomi (1970), Paul Anthony Samuelson døde 13.desember 2009, 94 år gammel. Samuelson var professor ved Massachusetts Institute of Technology fra 1940. Samuelson gjorde en betydelig innsats i utviklingen av en matematisk teori for statiske og dynamiske analyser. Tilhørte den nyklassiske skolen. dn.no e24.no

 • Rentemøte

  Det er ikke ofte økonomer sier «hva var det jeg sa». Ganske enkelt fordi vi stort sett tar feil, fordi vi vet at vi like gjerne kunne fått feil, løsningen vår kan fortsatt bli feil eller vi vet at vi lett kan ta feil neste gang. Likevel kan det noen ganger være nyttig å dra…

 • Størrelsen på offentlig sektor

  I debatten om vi har hollandsk syke i Norge har det blitt sagt at antallet ansatte i offentlig sektor vokser for raskt, nå sist av tidligere Hydrosjef og statsråd Eivind Reiten. Her ønsker vi å vise frem tall fra SSB for å vise hvordan sysselsettingen i de forskjellige sektorene faktisk har utviklet seg.

 • Løsningen på miljøproblemet

  Kutt subsidiene til grønn energi, og la heller strømprisen svi dyrere på lommeboken, sier økonomiprofessor Steinar Strøm til VG. “Den spesielle karakter ved problemet med en rasjonell økonomisk orden er gitt nettopp ved det faktum at kunnskapen om de forhold som vi må gjøre bruk av, aldri eksisterer i konsentrert eller integrert form, men bare…

 • Norsk syke

  «Bevepnet med det de omtaler som sin «keynesianske barnelærdom» har gamle økonomer gitt regjeringen ammunisjon til å hevde at det viktigste i en nedgangskonjunktur er den overordnede ressursbruken og hvilken «multiplikator» utgiftene har……, mens nytten og avkastningen av hvert enkelt offentlige prosjekt har vært av underordnet betydning.» Espen Henriksen, Dagens Næringsliv 20. november, gjesteprofessor ved…

 • Law of Economists

  The First Law of Economists: For every economist, there exists an equal and opposite economist. The Second Law of Economists: They’re both wrong.

 • Industridød gir vekst og velstand

  «Det er altså ingen grunn til at vi skal beskytte bedrifter mot denne omstillingen. Det er arbeidstagere og ikke bedriftene som må sikres mot dårlige tider; både mot lønnsfall of at denne omstillingen av arbeidskraft mellom bedrifter matcher de omstilte arbeidere til nye jobber tilpasset de kunnskaper og erfaringer arbeideren har.» Sitatet er hentet fra…

 • Hollandsk syke

  På pressekonferansen i forbindelse med rentemøtet sist onsdag kom Gjedrem med en advarsel om at Norge kunne oppleve tilstander som minner om hollandsk syke hvis ikke staten bremser bruken av oljekroner. I etterkant har fenomenet blitt heftig debattert, og her kommer også vårt bidrag. Hollandsk syke er et økonomisk fenomen hvor et land får en…

 • Different premises

  Two economists were walking down the street when they noticed two women yelling across the street at each other from their apartment windows. Of course they will never come to agreement, stated the first economist. And why is that, inquired his companion, Why, of course, because they are arguing from different premises. www.uh.edu/~trdegreg/econjoke.htm

 • Being decived

  “The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists.» Joan V. Robinson, britisk økonomi, 1903-1983

 • Price is important

  «My Dear, would you go to bed with me for a million dollars?» «Well, yes, I guess I would.» «How about $100?» «What kind of person do you think I am?» «My Dear, we have already established that. We are merely haggling over the price!» Lenke: www.csuchico.edu/econ/old/links/econhumor.html

 • Verre ting enn boligboble

  En rekke kommentatorer har den siste tiden vært ute og trukket frem en rekke kortsiktige makroøkonomiske forhold som tilsier at vi ikke har en boligboble. Men det finnes verre ting for økonomien enn en boligboble, en av disse er at vi i dag ikke har en boligboble. Når rentene nå igjen kommer til å begynne…

 • Proletariatet

  «Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til litt etter litt å frata borgerskapet all kapital, til å sentralisere alle produksjonsmidler i statens hender, dvs. når proletariatet er organisert som herskende klasse, og til hurtigst mulig å øke produktivkreftene.» Karl Marx og Friedrich Engels (1948) Det kommunistiske manifest s. 54, opprinnelig tittel Manifest der kommunistischen Partei.